Många missförstår Rysslands utrikespolitik

Commentaries and Op-eds April 14, 2018, Svenska Dagbladet

I den debatt i SvD som följt på ambassadör Sven Hirdmans inlaga visas typiska tecken på bristande förståelse av såväl rysk historia och utrikespolitik, som geopolitiska realiteter. Resonemangen från Muf-företrädarna samt Lars Holmqvist följer mönstret i den dramaturgi och antiryska propaganda som satts igång ifrån Storbritannien och USA och som plikttroget följs i de flesta medier.

This article was originally posted on Svenska Dagbladet, and can be read here. 

Related Publications