Det Olyckliga Århundradet : När Öst och Väst Möttes

Books & Monographs , Stockholm, Carlssons Förlag, pp. 272

Det olyckliga århundradet är en drastisk historia som tidigare ej har skrivits i denna sammanfattande form på svenska, därtill av en författare med djupa kunskaper i regionens historia, språk och kultur.

Hundraårsperioden 1840–1940 kan beskrivas som Östasiens olyckliga och svarta århundrade. Agressivitet och arrogans från de västerländska stormakterna var legio i regionen. Mötet mellan Öst och Väst skedde mellan två världar.

Lars Vargö berättar insiktsfullt om de hundra årens historia med dels Kina, Korea och Japan inblandade  dels Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Tyskland, senare även USA. Japans roll var stor, diskutabel och lätt att förfasa sig över, men hade en betydande del av rötterna i de brittiska opiumkrigen mot Kina i mitten på 1800-talet.

De mellanstatliga konflikterna var våldsamma, samtidigt som motsättningarna inom länderna likaså var dramatiska med uppror, förföljelser och blodiga hämndaktioner. Hundraårsperiodens final utgjordes av Stillahavskrigen 1931-1945, föregånget av den japanska annekteringen av Korea 1910, det japansk-kinesiska kriget 1894-1895, och det rysk-japanska kriget 1904-1905.

Related Publications